Một bài viết rất đáng suy ngẫm được chia sẻ trên mạng xã hội Góc Nhìn từ thành viên Anhbasaigon. Ngô Minh Hiếu – chàng trai ở Thanh Hóa 10 năm cõng bạn đi học chỉ thiếu 0,25 điểm để ...